نمایش 1–16 از 25 نتیجه

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH02

1,218,000 تومان
وزن 7000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

164

عرض

83

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH06

963,000 تومان
وزن 4000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

172

عرض

65

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH01S

586,000 تومان
وزن 4000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

155

عرض

59

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH03

623,000 تومان
وزن 5000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

174

عرض

73

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH07

860,000 تومان
وزن 4000 گرم
رنگ آینه

, ,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

190

عرض

112

آینه دکوراتیو تجسم مدل TABAN02S

373,000 تومان
وزن 3000 گرم
کاربرد

,

نوع اندود آینه

جنس

شکل آینه

رنگ آینه

اندازه تراش آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

تعداد قطعه

فاصله آینه ها

طول

89

عرض

44.5

آینه دکوراتیو تجسم مدل SHAFAGH01

459,000 تومان
وزن 3000 گرم
طول

83

عرض

83

اندازه تراش آینه

تعداد قطعه

جنس

رنگ آینه

شکل آینه

,

فاصله آینه ها

کاربرد

,

نحوه اتصال به دیوار

,

نوع اندود آینه

آینه دکوراتیو تجسم مدل ZOMOROD03

870,000 تومان
وزن 5000 گرم
طول

134

عرض

89

اندازه تراش آینه

تعداد قطعه

جنس

رنگ آینه

شکل آینه

فاصله آینه ها

کاربرد

,

نحوه اتصال به دیوار

,

نوع اندود آینه

آینه دکوراتیو تجسم مدل ZOMOROD01

614,000 تومان
وزن 3000 گرم
طول

89

عرض

89

اندازه تراش آینه

تعداد قطعه

جنس

رنگ آینه

شکل آینه

فاصله آینه ها

کاربرد

,

نحوه اتصال به دیوار

,

نوع اندود آینه

آینه دکوراتیو تجسم مدل TABAN07S

700,000 تومان
وزن 3000 گرم
طول

178

عرض

67

اندازه تراش آینه

تعداد قطعه

جنس

رنگ آینه

شکل آینه

فاصله آینه ها

کاربرد

,

نحوه اتصال به دیوار

,

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH04

666,000 تومان
وزن 3000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

151

عرض

62

آینه دکوراتیو تجسم مدل NEGIN03S

838,000 تومان
وزن 8000 گرم
رنگ آینه

, ,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

165

عرض

110

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH05

774,000 تومان
وزن 3000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

129

عرض

62

آینه دکوراتیو تجسم مدل NEGIN02L

1,015,000 تومان
وزن 7000 گرم
رنگ آینه

, ,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

138

عرض

110

آینه دکوراتیو تجسم مدل MSG-K1

736,000 تومان
وزن 5000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

78

عرض

78

آینه دکوراتیو تجسم مدل MSG7R5

616,000 تومان
وزن 4000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

136

عرض

68