نمایش 1–16 از 125 نتیجه

آینه قدی آبتین

3,650,000 تومان3,950,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

جنس

رنگ آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

آینه قدی آرشام

3,150,000 تومان3,450,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

60

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی آریا

3,150,000 تومان3,450,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

جنس

طول

180

عرض

60

رنگ آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

آینه قدی آزیتا

3,900,000 تومان4,200,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی آیدین

3,450,000 تومان3,750,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

جنس

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی بهار

3,300,000 تومان3,600,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی پانیا

3,950,000 تومان4,250,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی سانی

3,300,000 تومان3,600,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی ماهرخ

3,600,000 تومان3,900,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی مدل ماهور

3,750,000 تومان4,000,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

80

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه قدی مهتاب

4,350,000 تومان4,650,000 تومان
رنگ قاب

سفید, طلایی, مشکی

طول

180

عرض

90

رنگ آینه

نحوه اتصال به دیوار

نوع اندود آینه

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH02

1,218,000 تومان
وزن 7000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

164

عرض

83

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH06

963,000 تومان
وزن 4000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

172

عرض

65

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH01S

586,000 تومان
وزن 4000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

155

عرض

59

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH03

623,000 تومان
وزن 5000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

174

عرض

73

آینه دکوراتیو تجسم مدل TABAN02

488,000 تومان
وزن 7000 گرم
رنگ آینه

, ,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

110

عرض

55