در حال نمایش 7 نتیجه

آینه دکوراتیو تجسم مدل FIROZEH01S

586,000 تومان
وزن 4000 گرم
رنگ آینه

,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

155

عرض

59

آینه دکوراتیو تجسم مدل TABAN06

679,000 تومان
وزن 8000 گرم
رنگ آینه

, ,

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

طول

165

عرض

55

آینه دکوراتیو تجسم مدل 6ZK6L

تومان
وزن 9000 گرم
رنگ آینه

, ,

ابعاد

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

آینه دکوراتیو تجسم مدل TABAN05

تومان
وزن 8000 گرم
رنگ آینه

, ,

ابعاد

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

آینه دکوراتیو تجسم مدل 6ZK6TL

تومان
وزن 9000 گرم
رنگ آینه

, , ,

ابعاد

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

آینه دکوراتیو تجسم مدل 6ZK6S

تومان
وزن 8000 گرم
رنگ آینه

, ,

ابعاد

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها

آینه دکوراتیو تجسم مدل 6ZK6TS

تومان
وزن 8000 گرم
رنگ آینه

, ,

ابعاد

کاربرد

,

اندازه تراش آینه

نوع اندود آینه

نحوه اتصال به دیوار

,

جنس

تعداد قطعه

شکل آینه

فاصله آینه ها